Ad: Fumana ushwelense wemoto waka iWyze ngama nani aphansi ongakwazi ufinyelela kuwo

Waxoshwa owawotawota umfundi amabele esikoleni

Uthisha owaxoshelwa ukuwotawota amabele omfundi owenza uGrade 7 ngesikhathi kufundwa ngamaholidi ufake uNgqongqoshe wezeMfundo, uLazarus Dokora enkantolo.

Ad: Fumana ushwelense wemoto waka iWyze ngama nani aphansi ongakwazi ufinyelela kuwo