isiZulu
Ad: Fumana ushwelense wemoto waka iWyze ngama nani aphansi ongakwazi ufinyelela kuwo

IKenya ngeke izamukele izitabane - USekela Mengameli

Izwe laseKenya ngeke nangephutha liyamukele impilo yobutabane ngokusho kukaSekela Mengameli walo uWilliam Ruto oqhube wathi le mpilo ayihambisana nenkolo yobuKristu.

Ad: Fumana ushwelense wemoto waka iWyze ngama nani aphansi ongakwazi ufinyelela kuwo