isiZulu
Ad: Get R40,000 Sanlam Funeral Cover

Ubabele enkantolo othi indoda ayimnaki

Owesifazane, 22, waseZimbabwe onezingane ezintathu akaboni ngasolinye nomyeni wakhe weminyaka eyisishiyagalombili akhala ngokuthi akasamnaki.

Ad: Get R40,000 Sanlam Funeral Cover