isiZulu
Ad: Get R40,000 Sanlam Funeral Cover

IStandard Bank ixwayisa amakhasismende ayo

Ibhange iStandard Bank selikhiphe isitatimende lathi lihlela ukulungisa ubuhixihixi balo kusukela ngo-22:00 ngomhlaka-24 Meyi lize liqede ngabo-02:00, mhlaka-25 Meyi.

Ad: Get R40,000 Sanlam Funeral Cover