Ad: Get R40,000 Sanlam Funeral Cover

‘Lindelani ukuthi enyuke amanani enyama ebomvu’

Abakhiqizi benyama ebomvu eMpumalanga sebeyichithile imibiko ethi amanani enyama azokwehla ngamaphesenti aphakathi kuka-8 no-11 kula maholidi.

Ad: Get R40,000 Sanlam Funeral Cover