Ad: Fumana ushwelense wemoto waka iWyze ngama nani aphansi ongakwazi ufinyelela kuwo

Esamabhasi senza kungahambeki emgwaqeni yeTheku

Bathwele kanzima abagibeli bamabhasi eThekwini njengoba kuteleke abashayeli bamabhasi akwaMasipala.

Ad: Fumana ushwelense wemoto waka iWyze ngama nani aphansi ongakwazi ufinyelela kuwo