isiZulu
Ad: Fumana ushwelense wemoto waka iWyze ngama nani aphansi ongakwazi ufinyelela kuwo

Uzokwazi ngoMsombuluko ngekusasa lakhe oweDikwena

Uzokwazi ngoMsombuluko ngekusasa lakhe umqeqeshi wePlatinum Stars osamisiwe u-Allan Freese ngokusho kombiko.

Ad: Fumana ushwelense wemoto waka iWyze ngama nani aphansi ongakwazi ufinyelela kuwo