isiZulu
Ad: Fumana ushwelense wemoto waka iWyze ngama nani aphansi ongakwazi ufinyelela kuwo

UZuma umise olwaphesheya ngenxa yokuhlaselwa kwabokufika

UMengameli Jacob Zuma umise uhambo lwakhe lwase-Indonesia ukuze abhekane nesimo sokuhlaselwa kwabokufika eNingizimu Afrika.

Ad: Fumana ushwelense wemoto waka iWyze ngama nani aphansi ongakwazi ufinyelela kuwo