isiZulu
Ad: Fumana ushwelense wemoto waka iWyze ngama nani aphansi ongakwazi ufinyelela kuwo

Kugwazwe ikhehla kubanjwa inkunzi eThekwini

Ikhehla elineminyaka engu-81 ubudala ligwazwe amahlandla ambalwa ngesikhathi lilwa nezigebengu ezigqekeze emzini walo oseGlenwood eThekwini.

Ad: Metropolitan Family Funeral Plan from R40 p.m