isiZulu
Ad: Fumana ushwelense wemoto waka iWyze ngama nani aphansi ongakwazi ufinyelela kuwo

Kutholakale isidumbu sintanta endleni eDutywa

Kutholakale isidumbu sowesifazane sintanta endleni eDutywa, kusho amaphoyisa ase-Eastern Cape, ase ecela ongaba nolwazi ngalesi sidumbu axhumane nawo.

Ad: Fumana ushwelense wemoto waka iWyze ngama nani aphansi ongakwazi ufinyelela kuwo