isiZulu

Abefundisi bamukele umnikelo ka-TB Joshua

Isenzo sikamfundisi waseNigeria u-TB Joshua sokunikelela umndeni ngamunye ngo-R50 000 ngezisulu ezashona kudilika isonto, samukelwe ngezandla ezimhlophe ngabefundisi.

Ezemidlalo >

Diski

Ezokhetho >

Ningizimu Afrika >

Ezamabhizinisi >

Amazinga ezohwebo >

iLotto >

Umhlaba >

Afrika >

Ezokuzijabulisa >

Izindaba-Zami >

Isigungu >

Ad:Old Mutual Funeral Plan R35/m