Ad: Fumana ushwelense wemoto waka iWyze ngama nani aphansi ongakwazi ufinyelela kuwo

Bacela usizo abaseNquthu abahlala emjondolo nezingane eziwu-10

U-Alex Thabethe, 65, waseNquthu, enyakatho neKwaZulu-Natal uthi wabhalisela indlu yomxhaso ngo-2007 kodwa kuze kube yimanje akakayitholi.

Ad: Fumana ushwelense wemoto waka iWyze ngama nani aphansi ongakwazi ufinyelela kuwo