isiZulu
Ad: Fumana ushwelense wemoto waka iWyze ngama nani aphansi ongakwazi ufinyelela kuwo

Ushonile ohlaselwe yingwe kweyokugcina izilwane

Owesilisa obesebenza ukunakekela ingwe endaweni yokugcina izilwane ushonile ngemuva kokumhlasela ekhuculula kule ndawo eJapan ngokusho kombiko.

Ad: Fumana ushwelense wemoto waka iWyze ngama nani aphansi ongakwazi ufinyelela kuwo