isiZulu
Ad: Fumana ushwelense wemoto waka iWyze ngama nani aphansi ongakwazi ufinyelela kuwo

Imiphumela yangoLwesithathu, ku-Febhuwari 29

Izinombolo zeLotto eziphumelele ngoLwesithathu, kwi-draw ka-Febhuwari 29.

Ad: Fumana ushwelense wemoto waka iWyze ngama nani aphansi ongakwazi ufinyelela kuwo