Hlangana Nyokana Secondary School

KUMENYWA zonke izingwevu ezazifunda eNyokana Secondary School.

Kuzoxoxiwa nge reunion.

MHLAKA: September 8.

VENUE: Tholinhlanhla Primary School.

ISIKHATHI: 9 am.

Ungathintana nalaba Mr Bheka Sishi — 072 977 9092, Dumisani Xaba — 082 856 7014, Mrs Gertie Dladla — 072 623 6729, Mr Ndlovu — 082 842 3612, James Zondi — 076 621 8965, Mrs Hlezi Ndlovu — 073 271 4340.