IPhilani Primary izomela izikole zaseMbali

ISIKOLE samabanga aphansi iPhilani Primary School esiseMbali Unit 13
sikhethiwe isekethe yase­Mbali ukuthi siyomela lendawo kumncintiswano wokudweba (visual arts) ozobanjelwa ehholo lo mphakathi eCaluza namuhla. (ngoLwesine).

Lokhu kulandela ngemuva kokuba lesi sikole siphume phambili kulo mcintiswano wezikole obanjwa minyaka yonke okuhloswe ukuthi uthuthukise futhi uveza amathalente
ahlukene kubafundi.

Lo mncintiswano ububanjwe ngo Lwesine olwedlule mhla zingama-23 kuNcwaba (August).

UMnu Vusi Dube osekomidini laka-Arts utshele i-Echo ukuthi beyisikole bazizwa bejabule kakhulu.

Uthe behleli bewungenela lomncintiswano kodwa bebengakaze
bathole ithuba lokuthi bamele izikole.

Uthe: “Siyaziqhenya kakhulu ngabafundi bethu kanye nesikole sethu. Benze kahle kakhulu.

“Sesikulungele ukuthi siyozimela izikole zaseMbali kanti futhi siyathemba ukuthi sizonqoba sikwazi ukudlulela phambili.

“Siyazi ukuthi umncintiswano uzobe uqinile kodwa siyakholelwa ukuthi sesiwulungele lo mcintiswano,” kusho yena.

Uthishanhloko wakulesi sikole uNkk Nonhlanhla Mncwabe uthe ujabule kakhulu ngabothisha abazinikele ekusekeni abafundi ukuba baveze amathalente abo ngaphandle kokufunda.

“Isikole sethu sisenze saziqhenya ngaso kakhulu kanjalo nabafundi kanjalo nothisha bethu,” kubeka yena.

Lesi sikole sisanda kungenela omunye umncintiswano wezinkondlo kanye nomdlalo weshashalazi nalapho baphuma khona isithathu emikhakheni yomibili.