Isimemo somhlangano wonogada

Kumenywa bonke abasebenzi abangonogada eMgungudnlovu namaphethelo emhlanganweni wabo ekuzobe kuzokhulunywa kuwona ngokukhuphuka kwamaholo, bargaining council report kanye nokunye okuzovuka.

Imininingwane yomhlangano imi kanje :

Usuku : 2 September 2018

Indawo : Emahhovisi aka-Satawu (no 182 Langalibalele Street).

Isikhathi : 7am

Ngeminye imininingwane ungachubana no-Chief Dlamini enombolweni ethi : 033 342 6173.