IZAZISO

•Sicela ukufuniswa umama Ka Mpilonhle Dlamini ingane ka Phamela Khumalo obuye abizwe ngo Andiswa Mncwabe owayengowase Thekwini e Marianhill. Wazaliswa ngu Ntuthuko Dlamini waka Mpumuza eMvubukazi.Omaziyo sicela afonele i Social Worker u Phoswa G.E.kulezinombolo 033-5050083/84/85 and 0789787860 Kwa Social Development.

•Sicela ukufuniswa abazali bengane igama layo u Mhlungu Mfundo sifikisiwe ona 7 years old.

Umama wakhe Mhlungu Zandile obehlala e Bulwer ubaba wakhe uSkhumbuzo Magoso owahamba eyosebenza e Thekwini.

Ingane ihlala kaMpumuza nogogo wayo ozala uyise ngu Thembelihle Msane no anti wengane u Nozipho Msane KwaMpumuza. Obaziyo sicela ashayele ama Social Worker kulenombolo 033-5050083/84/86 and 0789787860 uPhoswa G.E. ka Social Development.

•Sicela ukufuniswa ubaba kaSbulelo Ngubo. USbulelo uhlala Kwa-Mpumuza. Uzalwa uNomkhosi Ngubo osewashona. Ubaba kaSbulelo owakaKhumalo.

Kusolakala ukuthi uhlala e14 Embali. Omaziyo sicela afonele amaSocial Woker akwa Social Develoment eYouth Centre

•Sicela ukufuniswa uba aka-Asanda Xaba owazalwa ngomghlaka o1 March 2002. Umama wakhe uNelisiwe XabawaseMaqongqo eWhite City Area. Onolwazi sicela athintane nosonhlalakahle uMs N. Mhlanzi enomboklweni ethi : 033 569 8026.

•Sicela ukufuniswa umama kaDelisile Ngqulunga owazalwa ngomhlaka 24 April 2004. Ubaba wake uDavid Thandanani Ngqulunga ongasekho eStingini. Onolwazi sicela athintane nosonhlalakahle uMs N. Mhlanzi enomboklweni ethi : 033 569 8026.

•Sicela ukufuniswa umama kaThembelihle Gwala owazalwa mhlaka 31 May 2001. Ubaba wake uDavid Thandanani Ngqulunga ongasekho eStingini. Onolwazi sicela athintane nosonhlalakahle uMs N. Mhlanzi enomboklweni ethi : 033 569 8026.

•Sicela ukufuniswa ubaba kaMinenhle, Thandeka noNonkanyiso Mkhize. Umama wabo uZinhle Mkhize owayehlala eMafakatini ongasekho emhlabeni.

Onolwazi sicela athintane nosonhlalakahle u uMnumzane A.S Mncube enombolweni ethi : 033 50500 86/7/3.

•Sicela ukufuniswa umama ka-Aphelel Zikalala onguThembi Khanyile wase-Elandskop eZondi Store kanti ubaba wakhe akaziwa. Onolwazi sicela athintane nosonhlalakahle uMemela enombolweni ethi : 033 505 0083.

•Sicela ukufuniswa ubaba kaNonhle Wandi Madlala ongaziwa.

Umama wakhe Uprincess Phumelel Madlala wase-Elandskop eZondi Store. Sicela onolwazi athinte usonhlalakahle uMemela enombolweni ethi : 033 505 0083.

•Sicela ukufuniswa umama ka-Oluhle noMalwande Dube ongaziwa.

Ubaba wabo uNkosinathi Sthembiso Dube ongasekho. Onolwazi sicela athintane nosonhlalakahle u uMnumzane A.S Mncube enombolweni ethi : 033 50500 86/7/3.

•Sicela ukufuniswa umama ka-Olwethi Mchunu ongaziwa ukuthi wayakuphi nokwangaseMaswazini. Onolwazi sicela athintane nosonhlalakahle u uMnumzane A.S Mncube enombolweni ethi : 033 50500 86/7/3.

•Sicela ukufuniswa umama kaZekhethelo Thabethe ongu-Ayanda Princess Thabethe wase-Elandskop ongwaziwa ukuthi wayaphi kanti ubaba wengani akaziwa.

Onolwazi sicela athintane nosonhlalakahle uMemela enombolweni ethi : 033 505 0083.

•Sicela ukufaniswa umama nobaba kaLerato noNthabaleng kanye noSello Malefu ababehlala eDambuza. Onolwazi sicela athintane nosonhlalakahle uMnchunu enombolweni ethi : 033 392 86 00.

•Sicela ukufuniswa ubaba kaMfanafuthu Mbuthu ogama lakhe kungu Mandla Mkhwanazi waseMpendle okusolakala ukuthi akasekho emhlabeni.

Igama likamama uNokuthula Princes Mbuthu wase-Trustfeed ongasekho emhlabeni. Onolwazi sicela athintane nosonhlalakahle uZama Mbambo enombolweni eti : 033 502 2188.

•Sicela ukufuniswa ub aka-Ayabonga Mnelisi Shongwe onguSimon Bhuti Shongwe ongaziwa ukuthi ukuphi. Umama wakhe uFrancasca Samukelisiwe Ntuli ongasekho waseMshwathi. Onolwazi sicela athintane nosonhlalakhale uNtombi Juda enombolweni ethi : 033 502 2178/162.

•Sicela ukufuniswa abazali baMandisa Sikhakhane. Umama wakhe uZanele Sikhakhane waseMfakatini.

Onolwazi sicela athinatane nosonhlalakahle u-A.S Mncube enombolweni ethi : 033 505 0083/4.

•Sicela ukufuniswa abazali ba-Ayanda Yotwana. Umama wakhe uNandipha Yotwana ubaba wakhe uXolani Zuma wasemafakatini. Onolwazi sicela athintane nosonhlalakahle u-A.S Mncube enombolweni ethi : 033 505 0083/4.

•Sicela ukufuniswa kaNqobile Bhengu wakwaSwayimani KwaNgqungquma.

Igama likamama wakhe uMakhosazane Joyce Mkhzie osanda kuphuma ejele lase-New Hanover.

Onowlazi sicela athintane nosonhlalakahle uKhwezi Njokwe enombolweni ethi : 033 502 2214.

•Sicela ukufuniswa ubaba kaYoliswa Molefe wase-Elandskop. Umama wakhe uThembi Molefe ongasekho emhlabeni. Onolwazi sicela athintane nosonhlalakahle u-Mrs P Zungu enombolweni ethi : 033 505 0084.

Sicela ukufuniswa ubaba ka-Andiswa Dlamini ongaziwanokuthiwa wagcina ukubonakala eMaswazin.

Onowlazi sicela athintane nosonhlalakahle uMemela enombolweni ethi : 033 505 0083.

•Sicela ujkufuniswa ubaba kaThobekan tshabane ozalwa uSbongile Tsabane waseMbali Unit 15 ongasekho emhlabeni.

Onolwazi sicela athintane nosonhlalakahle u-Mrs M. Mtshele enombolweni ethi ; 033 505 50083.