Kumenywa umphakathi kowama-aerobics

IQEMBU labantu abasha lase-Mbali Unit J elaqala ama-aerobics enzelwa ehholo lakule ndawo njalo ntambama njengxenye yokukhuthaza ukuphila okunempilo, limema wonke amalunga omphakathi ezindaweni ezahlukene ukuba abe ingxenye yomcimbi wama-aerobics ozoba mhla zingama-25 kuNcwaba (August) ehholo laseMbali Unit J.

Ngokusho komunye ongumhleli walemicimbi uNks Vamisile Mkhize uthe kuzobe kungokokuqala beba nohlelo olufana nalolu kanti bajabule kakhulu.

“Kuzoba into ehlukile ngoba sizobe sifunda izindlela eziningi zokujima kuma-aerobics kanti futhi kuzothatha isikhathi esilinganiselwa kumahora amathathu kuya kwamane. Sizobe sizomuntu ozobe esiqeqesha obhekelele ama-aerobic vele ezweni lonke uMnuz Nkosinathi Mvelase . Lokhu kuzosiza kakhulu ikakhulukazi ngoba sisanda kuqala lolu hlelo lwethu.

“Simema wonke amalunga omphakathi ukuba afike azobe ingxenye yethu sifunde sijabule sonke. Lokhu kuzosisiza futhi ukuthio sikwazi ukufunda ngezindlela ezingakwazi ukusisiza ukuthi sizigcine siphile kahle ngaso sonke isikhathi,” kubeka yena.

UNks Mkhize uthe abantu abangakaze babe ingxenye yaloku kujima bavumelekile ukuthi bajoyine ngosuku lomcimbi ngemali engu-R10 umuntu ngamunye kanti nezibukeli nazo zivumelekile ukuzobuka ngo-R10 umuntu ngamunye.

Ngeminye imininingwane ungaxhumana noNks Vamisile Mkhize wenombolweni ethi : 063 522 6876.