Umcimbi wosomabhizinisi eMayor’s Garden

IMVANANDA Projects ngokuhlanganyela nenkampani yezimoto i-BMW, umasipala uMsunduzi kanye nosomabhizinisi baseMgungundlovu bahlele umcimbi omkhulu wosomabhizini kanye nalabo abasafuni ukungena kwezamabhizini.

Lo mcimbi obizwa nge “Be Unique Event’”uzobanjelwa eMayor’s Garden mhla zingama-29 kuMandulo (September) kusuka ngehora le-12 emini kuze kube isebusuku. Ukungena kulo mcimbi uR70 umuntu ngamunye kanti i-VIP yona uR150.

Ngokusho kukamqondisi weMvananda Projects aphinde abe umhleli walo mcimbi uMnu Buyani Ndebele uthe kuzobe kunezigaba ezahlukene kulo mcimbi. Uthe kuzobe kukhona ezemfashini nalapho abasiki bengqephu bakhona lapha eMgungundlovu bazobe bebukisa khona ngezimpahla zabo, kuzoba khona idili lomculo kuphinde kube khona inkomfa lapho osomabhizinisi asebephumelele bazobe benikezela khona ngolwazi ngezamabhizinisi.

Uthe: “Sekungokwesibili kulonyaka senza lo mcimbi. Into esifuna ukuyenza kakhulu ukuthi silekelele abantu abafuna ukungena kwezamabhizini. Sibanikeza ulwazi, izeluleko kanye nemigudu okumele bayilandele uma befuna ukuqala amabhizinisi abo okanye uma befuna ukuwathuthukisa. Sifuna ukuthi bakwazi ukuzicabangela kahle ngezamabhizinisi bazi futhi nokuthi uma beqala bazoqalaphi.

Abantu abaningi abafuna ukungena kwezamabhizinisi banenkinga yokuthi abazi ukuthi bazoqalaphi kanjani ngoba abanalo ulwazi,” kubeka yena.

Uthe lena futhi ngenye indlela abafuna ukusiza ngayo abasiki be ngqephu bakhona eMgungundlovu ukuba bakhangise ngezimpahla zabo abazenzayo. Uthe akuzugcina ngalokhu kuphela kodwa kuzophinde kube khona nabanye osomabhizinisi abahlukene abazobe bedayisa ukudla kuwona lo mcimbi. Kulo mcimbi kuzobe kukhona abaculi okubalwa kubona uMampintsha , Dj Bongz, Dj Chofi kanye nabanye abaningi.Amathikithi azobe etholakala esangweni ngalo usuku lomcimbi .

Ngeminye imininingwane ungaxhumana noMnu Ndebele enombolweni ethi: 073 503 9200.