Umpheki nesu lokuthuthukisa abanye

UMPHEKI waseMgungungundlovu uthi kuyisifo sakhe ukuthi athuthukise abanye abapheki abasafufusa ukuthi baveze ikhono labo emphakathini.

UMnu Mduduzi Hlophe (37) wasendaweni yakaMachibisa uthi uthando lwakhe lokupheka laqala esemncane ngoba wayechitha isikhathi esiningi nogogo wakhe ekhishini.

Ekhuluma ne-Echo uthe ukubona abapheki abasafufusa bengalitholi ithuba lokuziveza kumbe ukufunda ngezinto ezahlukene kwezamabhizinisi kumkhuthazile ukuba aqale uhlelo lwabapheki olubizwa nge-Chefs in the Park oluba njalo ngoLwesihlanu epaki eliseduze kwase-City Hall nalapho abantu bethola khona ithuba lokuzitika ngezibiliboco ezahlukene.

Uthe inhloso yakhe yokuthi aqale lolu hlelo ingoba ufuna ukusiza abanye abapheki ukuthi baziveze bakwazi nokuthola imali yokuqala amabhizini abo.

“Ngifuna bahlangane nabathengi abahlukene ukuze bezofunda izinto ezahlukene ngebhizinisi. Ngesikhathi ngiluqala lolu hlelo ngafaka ezinkundleni zokuxhumana nalapho ngangimema khona abapheki abahlukene ukuba bafake izicelo zokuba ilengxenye ngabe sengikhetha labo ababenazo zonke izinto ezazifuneka.

“Ngesikhathis siluqala loluhlelo ngenyanga kaNdaba (March kuwona lo nyaka ngaqala nabapheki abayisithupha kuphela kodwa manje sesinabapheki abayisikhombisa nokukhombisayo ukuthi siyakhula. Into esiyidingayo nje ukuthola uxhaso kumphakathi wethu ukuba useseke.Kumele kufane nosiko ukuthi njalongoLwesihlanu bayaphuma ngobuningi babo beze bazokweseka osomabhizini abasafufusa,” kubeka yena.

Uthe lolu hlelo bazoliqhuba kuze kuphele iminyaka emithathu kanti iphupho lakhe ukuthi agcine esenabapheki abali-10.

UMnu Hlophe uthe ukukhula ebukela ugogo wakhe epheka njalo kwamusiza kakhulu njengoba afika yonke into seyilula ngesikhathi eya esikoleni sokupheka.