Abamatekisi banikele kokhubazekile

INHLANGANO yamatekisi ebizwa ngeRank To Rank igasele erenke yamatekisi yasePort Shepstone ngolwesithathu olwedlule yanikela ensizweni ebese yaziwa kakhulu enkabeni yedolobha lasePort Shepstone ngokuhuquza phansi ngamadoli ibophele amathayi emoto emadolweni ngenxa yokukhubazeka.

Lensizwa enguMahoyi Shazi kuthiwa yabonwa ngosomatekisi nababe sebexhumana nomsamariya olungileyo wayithengela isihlalo sokuhamba (wheelchair).

Lolusuku lokunikela nge-wheelchair luhanjelwe nayilowo ongumsakazi wezemigwaqo kuKhozi FM uMnuz Ayanda Msweli.

Ekhuluma nabamatekisi uMnuz Msweli uthe kubalulekile ukuthi kube khona ukubambisana phakathi kwabagibeli nabashayeli ngoba lokho kuletha uzinzo nokuhloniphana emgwaqweni.

Uthi ukuhlonipha imithetho yemigwaqo ikhona okwenza kunciphe izingozi nokulahleka kwemiphefumulo isidingo singekho.

“Akusizi ukuthi umshayeli ahlale njalo ejahile kanti akusizi futhi ukuthi umgibeli aphume sekuhambe isikhathi bese elokhu efuqa umshayeli ukuthi akaphuthume ujahile,” kusho uMnuz Msweli.

Uphinde wancoma kakhulu indlela abaphathi nabasebenzisi berenke yaseSayidi abazihlonipha ngayo njengoba eveze ukuthi isenzo sabo sokunikela ngesihlalo sikhombisa ukuthi babambisene nemiphakathi yabo.

“Lokhu abakwenzayo bakhombisa ngokusobala ukuthi abanikazi bemboni yamatetikisi baku lendawo bawukhathalele futhi bayawuhlonipha umphakathi wabo,” kuphetha yena