Beuselagtighede

MENS kan soms so besig wees met beuselagtighede dat jy die essensie van waaroor dit in die lewe gaan mis.

Eenvoudiger gestel beteken dit dat daar baie dinge in die lewe is wat belangrik is en ons aandag verdien, maar ons behoort seker te maak dat ons fokus op die dinge waarop dit regtig aankom.

So kan mens in die huwelik fokus op die tandepasta buisie wat skeef gedruk word, sonder om aandag te gee aan die drukkies van liefde en omgee wat in die huwelik hoort.

Ons kan so besig wees om op te let waar dinge in ons omgewing verkeerd loop, dat ons nie meer waardering het vir die skoonheid van ’n sonsopkoms nie.

Mens kan jou so met die opspoor van foute besig hou, dat meriete soms oor die hoof gesien word.

Jesus vertel ons in Matteus 23:23 en 24 van die Fariseërs en Skrifgeleerdes van Sy dag se gewoonte om hul met beuselagtighede besig te hou. Die gee van tiendes was belangrik in die Joodse godsdiens van Sy dag.

Dit was onder andere bedoel om die tempeldiens en priesters wat daar gewerk het te onderhou.

Byna soos wat mens vandag voltydse leraars het in die kerk. Tiendes afstaan van jou oes of vee was standaard praktyk.

Die Fariseërs het verder gegaan. Hulle het selfs noukeurig uit hul kruietuin tiendes gegee.

Net so presies soos hulle hierin was, net so nalatig was hulle om die dinge wat in God se Woord die swaarste geweeg het, naamlik geregtigheid, barmhartigheid en betroubaarheid uit te leef. Hulle het op beuselagtighede gefokus en vergeet van die dinge in die lewe wat die swaarste gewig dra.

Daar is helaas baie kerkmense, en kom ons steek die hand in eie boesem, wat net soos die Fariseërs maak.

Hulle dra die regte klere kerk toe, is elke Sondag daar, maar behandel hul werknemers met minagting, is padvarke, is onbeskof, gee nie om vir die gevoelens en omstandighede van hul medemense nie.

Jesus spot hiermee en sê dis soos mense wat muggies uit die wyn sif, maar die kameel insluk.

Die vraag is waarmee hou jy jou besig, beuselagtighede, of leef ons geregtigheid, trou en liefde uit?