Ware grootsheid

WAT is ware grootsheid?

Kom ons sê eers wat dit nie is nie. U het seker al die Engelse uitdrukking gehoor: “They talk the talk but they don’t walk the walk.”

As daar nou een groep mense was van wie dit waar was, was dit die godsdienstige elite van Jesus se tyd. Dit was die ouens wat in invloedryke posisies in die kerke van destyds gesit het. Hulle wou in tel wees.

Hulle posisie in die samelewing het ook gemaak dat hulle deel was van die politieke en sosiale drukgroepe van die dag. Hierdie ouens was egter lief vir die aandag.

Jy kon hulle van ver af sien en hoor aankom. As hulle goeie dade verrig het, het hulle dit oral uitbasuin. Hulle kleredrag volgens Matteus 23:1-12 was daarop gerig om aandag te trek. As hulle gesels het, was hulle gewoonlik die middelpunt van al die aandag.

Hulle het gehou van die ereplekke by die onthale en was gesteld op hulle titels.

Ons vind sulke mense oral. Dit is die gekose en ongekose leiers in die gemeenskap. Hulle geniet sterstatus en trek aandag met hulle uitsprake en voorgee. Hulle dra maskers en jy weet nie altyd waar jy met hulle staan nie.

Die enigste belang wat hulle najaag is eiebelang. Jesus waarsku teen sulke uiterlike vroomheid en maak Sy hoorders daarop attent dat skyn bedrieg.

As jy ’n openbare figuur is, of in ’n gesagsposisie is, vra dit van jou om keuriger as ander te lewe. Jesus gee ook aan Sy volgelinge ’n les in ware grootsheid, deur Homself aan die kruis te verneder, sodat elkeen wat in Hom glo kan lewe.

Jesus leer dat iemand wat die grootste in die gemeenskap of kerk wil wees, bereid moet wees om te dien. Dit het Jesus self by uitnemendheid gedoen deur ander se voete te was en aan die kruis Sy lewe te gee vir die ondankbares en sondaars.

Beklee jy ’n leiersrol in jou gemeenskap, hoe gering ook al, al is dit net in jou gesin? Wees dan bereid om te dien.

Daarin lê die ware grootsheid. Onthou dat dit die nederiges in God se nuwe wêreld is wat deur God hoog geag word.