Bagubhe elabesifazane ngokucoca


ABESIFAZANE bakuWard 1 eSakhamkhanya bagubhe usuku lwabesifazane ngeWomens Clean-up Campaign ngolesine mhlaka 9 kuNcwaba.

Ibihlelwe i ward committee Siphesihle jomba ukugqugquzela umphakathi ukugcina indawo ihlanzekile. Ngfisa ukubonga omama ngokufaka isandla, CWP-KDM environment, KDM Waste management namanye amakomidi ase Ward 1.