Banikele ngesikhathi sabo kukhunjulwa uMandela

AMAVOLONTIYA enhlangano kaKhongolose egatsheni I DR Sbiya bazibandakanye nomkhankaso wokukhuculula njengenxenye yokubungaza ikhulunyaka kwazalwa umholi ongasekho weANC u Dkt Nelson Mandela ngempelasongo yangmhla zi-21 kuNtulikazi . lena bekungeminye yemicimbi ebisabalele kuso somke isifunda nobani enikela ngemizuzu enga-67 nekuyiminyaka uMandela ayichitha elwela inkululeko.