Iyaqhubeka nokukhathalela abantu engenzi nzuzo

INHLANGANO engenzi nzuzo eyaziwa ngeZwi Lothando ibambe imigubho yenyanga yamadoda uNtulikazi eholo lomphakathi eShakaville ngeledlule.

Kulomcimbi beuhlatshwe ikhwelo kubantu besilisa abasuka eminyakeni eli -16 nebebecelakuma-50 kuzokhuthazwa ukubuyisa isithunzi sawo.

Phakathi kwezinto ezidingidiwe ukuthi abantu besilisa bangakwazi ukutshengisa uthando nokunakekela.

“Amadoda kumele azi ukuhlukanisa phakathii kothando langempela nothando lwesikhashana ay uthando lwezimoto, utshwala nezimpahla ezibizayo koda babe nothando lokunakekela,” kubeka uZulu.

Lombuthano wamadoda uphinde waba isikhumbuzo kubantu besilisa ngendlela obabamkhulu ababephila ngayo nangendlela abalwela ngayo lelizwe.

Umnunzane Phila Zulu ongumsunguli walenhlangano uhinde wagcizelela ngamagalelo abaholi baphambilini abafana no Albert Luthuli, iNkosi Shaka kaSenzangakhona, Robert Sbukwe, Nelson Mandela nabanye.

“Lawa ngamadoda aayehola ngobuqhawe nangesibindi ukuze sonke kulelizwe sithole inkululeko nekumele thina sibukele kubo sambe ezinyathelweni zabo. Siyinhlangano inxusa wnke amadoda ukuba abangamadoda aqotho,” kuqhuba uZulu.

Ube esebonga wonke amadoda afike ngbuningi bawo kulombuthano kanye nababonke nje abaxhasa lenhlangano kwimisebenzi eyenzela umphakathi.

Kubo bonke abafisa ukunikela nokuxhasa lenhlangan bengathumela umqhafazi negama elitho uThando ku 36194, umqhafazo ubizau R5 ungathunyelwa noma kangaki noma beshayele lenombolo ethi 082 515 1701 noma kwi website ethi www.izwilothando.org.za