Kufunwa Obaba

  • >>

>> Osonhlalahle baKwaDukuza bafuna ukufuniswa ubaba ka Thembinkosi noSphamandla Mbatha base Glendale.
Igami lababa wabo nguSbongiseni Mgobhozi okusolakala ukuthi ngowasoThongathi.
Umama wabo kwakungu Nokuthula Mbatha.onolwazi angathintana no Phumelele Mbatha ku 0828159996.

>> Osonhlalakahle baKwaDukuza bacela usizo ekutholeni ubaba ka Andile no Sindiswa Ntuli nabangabase ndaweni yaseShaka kungathintwa lenombholo0325525246