Liphokophele phezulu elowokholo

IQEMBU lomculo wokholo nelikhandwe ngabantu abasebasha abadabuka endaweni yaseGlenhills KwaDukuza lizibona liya phambili endimeni yezomculo.

Leliqembu nelizibiza ngokuthi Ithembalenkosi Gospel Group libunjwe ngu Sanele Mgomemezulu, Celiwe Mkhabela , noSthembile Dludla balisungula ngonyaka wezi 2012

“Siqale ngowe-2012 ukukhiqhiza umculo futhi sesikhiphe ama albhamu amane nathokozelwa kakhulu abantu abathanda umculo wokholo”, kubeka uMngomezulu.

Sebeke banandisa ezindaweni ezahlukene KwaDukuza okubalwa nemicimbi kaMaspala kanye neyominyango yezobuciko naMasiko emicimbini eba sezinkundleni zemidlalo ko Thembeni , eHholo laKwaDukuza.

Okwamanje leliqembvu lizimele kanti futhi bayakuveza ukuthi zikhona izinqinamba kulendima njengoxhaso lwezimali kanye nezinsiza kusebenza.

“Sizibona siculla ezingeni eliphezulu siyiqembu inqobo nje mesisebenza ngokuzikhandla kanye nokubambisana ngingasho nje ukuthi mesibambe zaqina nje ikusasa endimeni yezomculo liqhakazile ,” kwenaba uMngomezulu.

Okwamanje leliqembu alinayo indawo yokuqophela njengoma beqopha esitudiyo sakwaSound FX esizinze eThekwini. Amacwecwe abo atholaka kumholi weqembu uSanele Mgomezulu nofisa ukuxhumana naye engashayela ku 0763690322