Usethubeni lendondo oweHip Hop

UMCULI we Hip-Hop osafufusa nodabuka endaweniui yaseGlendale usethubeni lokuhlabana nendodo emkhakheni aqokelwe kuwo kuma MBF Awards nazoba mhla zingama-29 kaMandulo (September) eThekwini.

USimtholile Vumba (21) ,nowenza ibanga leshumi eSinenhlanla Secondary ukhulele e-Eastern Cape kodwa usegcine esehlala kulesi sifundazwe. Uthe uthole ukugqugquzeleka ngendlela akhule ngayo nesimo ebesingesihle ekhaya.

“Izimo ezinzima empilweni yami yizo ezingenza ngafuna ukuphokophela phambili njengoba nginamakhono ahlukene kodwa ngakhetha ukugxila emculweni we- Hip-Hop nosengiwenze iminyaka eminingi,” usho kanje.

UVumba udume ngengoma ethi Eshibhini nedlalwa kakhulu abantu baKwaDukuza nekwenza wabizwa u-Oskido emsakazweni i-Metro FM ukuba azocula ohlelweni lakhe nalapho wafika wenza izimanga. Lonke loludumo alimenzanga washiya isikole kunalokhu kwamenza wazimisela

UVimba uphinde abe ngumhayi weziNkondlo njengoba inkondlo yakhe yokuqala ithi Education is the only option in this nation. Abafuna ukuvotela uSimtholile bangathumela umqhafazo othi MBF TEEANARLEE Ku 45633. Kuvotwa noma ikangaki kanti kuvalwa ngoLwesihlanu zinga 31 kuNcwaba.