News24

‘Besetenes braak en brul’

2011-01-22 22:29 Jong mense wat soos diere brul, teen mure uitklim, naar word en selfs winde laat.

Dít is die soort manifestasies van duiwelbesetenheid waarmee hy al te doen gekry het en wat hom noop om demone uit die lewe van mense – selfs so jonk as 10 jaar – te help verdryf, sê ds. Pieter Fourie.

Dié predikant van die NG gemeente Rant-en-Dal in Krugersdorp aan die Wes-Rand het die afgelope week die gesig geword van ’n debat oor die bediening van bevryding (soos die beswering van demone en vloeke bekend staan) in die NG Kerk.

Dít nadat Fourie op ’n Facebook-blad die volgende diens aangebied het: “Dink jy iemand het dalk jou of jou familie getoor of vervloek? Spook dit in jou huis? Bel my of los ’n boodskap.”

Na aanleiding daarvan het Jean Oosthuizen, nuusredakteur van Kerkbode, die NG Kerk se lyfblad, Fourie op Facebook met ’n “wit sangoma” en “bossiedokter” vergelyk. Die debat wat gevolg het, het die bediening van bevryding weer in die kollig geplaas. Bevryding word al meer in die NG Kerk beoefen.

Die kwessie gaan onder meer later vanjaar op die algemene sinode bespreek word.

Na verneem word het die storm om Fourie se bedrywighede selfs tot spanning in sy gemeente gelei.

Op ’n kerkvergadering Woensdagaand het die gemeente Fourie gevra om sy openbare uitsprake oor geestelike oorlogvoering voorlopig te staak totdat die gemeente ooreen kan kom oor hoe daar oor die saak gepraat sal word.

Volgens ds. Jannie Pelser, Fourie se medeleraar, is bevryding nie deel van Fourie se amptelike taakbeskrywing nie en hy doen dit in sy private hoedanigheid.

Rapport het egter vroeër die afgelope week met Fourie, wat veral graag onder jong mense werk en die bynaam “MXit-dominee” het, gesels.

Hy sê hy gebruik nie allerlei eksotiese rituele soos heilige water of die strooi van sout om demone uit mense te verdryf nie, maar bloot gebed en sondebelydenis.

Soms sal hy ook mense met olyfolie salf “sodat die vyand daarna van hom wegbly”.

Hy vertel dat hy by geleentheid al geeste uit brullende kinders van so jonk as 10 help verdryf het.

“Baie jong mense ondersoek die okkulte. Hulle kyk na Harry Potter en ander okkultiese goed.”

Mense wat deur duiwels ingevaar word, maak glo allerlei dieregeluide, vomeer en laat selfs winde.

Maniere waarop mense onder die invloed van demoniese magte kan kom, is volgens hom wanneer hulle Afrika-maskers en Boeddha-beelde in hul huise het, asook deur speletjies soos glasie-glasie en in minstens een geval ’n kind wat “met ander mense ’n bloedverbond in ’n grot gesluit het waarna hulle vir hom iets gegee het om te drink”.

“Ek was nou die dag by ’n vierjarige. ’n Dominee het kort vantevore tydens ’n kinderpreek ’n aapmasker opgesit en sedertdien kry die kind elke aand nagmerries. Die kind was vreesbevange en die duiwel het daardie vrees gebruik.

“Toe gaan ek na die huis en sê vir die kind om die aap te teken sodat ons dit kan verbrand. En toe bid ek subtiel: ‘Vader, kanselleer die plan wat die vyand met dié kind gehad het’. En toe salf ek hom.”

’n Beleid ingevolge waarvan kerk­rade en ringe toesig moet hou oor predikante wat duiwels uit mense dryf, kan heel moontlik later vanjaar deur die NG Kerk aanvaar word.

Die bediening van bevryding, soos geestelike oorlogvoering teen demone en vloeke bekend staan, is die laaste jare al hoe meer prominent op die kerk se agenda.

Hoewel ál meer predikante dit geesdriftig beoefen, is daar ook kritici wat meen dit is soms ’n vorm van geestelike misbruik (veral teenoor jong kinders wat geglo word besete is).

Op die vorige algemene sinode (in 2007) is ’n verslag oor die onderwerp bespreek, maar omdat baie afgevaardigdes ontevrede was oor argumente in dié verslag dat Satan en sy trawante moontlik nie letterlik bestaan nie, is die kwessie vir verdere studie terugverwys.

Rapport het ook verlede jaar berig dat die NG streeksinode van Kwa­Zulu-Natal gemeentes in dié gebied aangemoedig het om sprekers van die Reformed Church in Africa (RCA) uit te nooi om hulle oor dié onderwerp te kom onderrig omdat RCA-leraars glo heelwat van die bevryding weet.

’n Nuwe verslag sal nou op vanjaar se sinode voorgelê word. Die verslag, wat later vanjaar bespreek sal word, is nog in wording en het geen amptelike status voordat die sinode daaroor gestem het nie, het dr. James Kirkpatrick, voorsitter van die NG Kerk se taakspan vir leer en aktuele sake, aan Rapport gesê.

Dit sal waarskynlik groot klem lê op die tradisionele Christelike leerstelling dat die bose reeds deur Chris­tus oorwin is en dat duiwelse magte geen bedreiging vir ’n ware gelowige inhou nie.

Ruimte sal egter geskep word vir diegene wat wel geroepe voel om so ’n bediening voort te sit, het Kirk­pa­trick voorspel. Hy meen egter kerkrade en ringe sal gevra word om toesig te hou oor die predikante in hul gebied wat die bevryding beoefen.

“Dit sal ’n groter klem op verantwoordelikheid plaas. Dit sal ook getrouheid bring aan die boodskap van Christus se oorwinning. En dit sal mense beskerm teen misbruik deur beraders wat geen opleiding het nie. In baie gevalle word bevryding verkeerdelik aan mense bedien wat eerder na ’n psigiater verwys moet word.”

Kirkpatrick maan ook teen ’n “magiese en animistiese lewensbeskouing” wat die duiwel in voorwerpe soos Afrika-maskers of eksotiese tapyte soek. Dit is volgens hom vreemd aan die evangelie van Christus se oorwinning oor die duiwel.

“Ware bevryding is eintlik om die boodskap van Christus se verlossing te verkondig.”