News24

Wetenskap is nou die antwoord

2011-03-09 08:08 Net ‘n paar honderd jaar gelede het die meeste mense gedink dat ‘n god of gode alles beheer (In Suid-Afrika dink die meeste mense nog steeds so).

Hoekom waai die wind? Hoekom is daar weerlig en donder? Hoekom beweeg die son maan en sterre (klaarblyklik) om die aarde? Hoekom raak mense siek en gaan dood? Hoekom gebeur enige iets?

Wel, god doen dit mos; as iemand nie verstaan hoe iets funksioneer nie, antwoord hy net: “god doen dit”, dis defnitief die maklike uitweg.

Die “god-doen-dit”-siening staan deesdae bekend as “god van die gapings”. Met ander woorde, dit wat ons nie weet of verstaan nie, skryf ons toe aan god (maklik, nè?)

Ongelukkig vir gelowiges is die wetenskap besig om te wen. Stadig maar seker is die wetenskap besig om antwoorde te verskaf.

Ons weet nou hoekom weerlig, donder, en wind plaasvind (dis nie omdat god, Zeus, Jupiter of Thor kwaad is nie). Ons weet dat die aarde om die son wentel en nie andersom nie. 

Met ons nuwe kennis maak kerke nou gebruik van weerligafleiers, en nie meer gebed nie, die ou “mind set” werk nie meer nie.

Kom ons soek saam na antwoorde die “gaping” is besig om al hoe kleiner te word.

 

Word gepubliseer op MyNuus24 deur jou storie, brief of rubriek aan ons te stuur.

Stuur jou nuusfoto's

Neem kennis: Alle artikels en briewe wat op MyNuus24 gepubliseer word is geskryf deur onafhanklike lede van die Nuus24-gemeenskap. Die sienings van gebruikers wat op Nuus24 gepubliseer word verteenwoordig dus dié van die individue self, en is nie noodwendig die sienings van Nuus24 nie. Nuus24 se redakteurs behou ook die reg voor om enige kommentaar wat ontvang word te redigeer of af te keur.