Basahleli ekhaya abafundi abaxoshelwe ukuluka esikoleni

Durban - Basahleli emakhaya emakhaya abafundi ababili bebanga 11 abafunda eSukuma Secondary school ePietermaritzburg.

Laba bafundi baxoshwa esikoleni ngoLwesibili ngoba beluke umluko obheke emuva besebenzisa ama-extention.

Laba fundi esiwagodlile amagama abo bathi baxoshwe omunye wothisha kulesi sikole othe abahambe baye esangweni bayoqaqwa okanye bahambe bayohlala emakhaya bangabuyeli esikoleni besalukile.

Omunye wabafundi okhulume ne-Edendale Eyethu uthe okubaxakayo ukuthi bekungakona okokuqala beluka kanje futhi kwakungakaze kushiwo lutho ngokuluka esikoleni.

“Sihleli siluka kanje kungashiwo lutho ngoba futhi kuhlanzekile kuyakhombisa ukuthi okumfundi. Okusixaka kakhulu futhi ukuthi abanye abaxoshwanga kuxoshwe  thina kuphela bona bayekelweni? Nangaphambi kokuba kuvalwe izikole uthishanhloko wayebabona mihla namalanga abantu abaluke kanje kodwa angasho lutho,” kubeka yena.

Laba fundi bathe abanaso isiqiniseko sesibalo sabafundi abaxoshiwe kodwa bathi abakwaziyo ukuthi akusibona bonke abaluke njengabo abaxoshiwe  abanye bayekiwe.

OLUNYE UDABA:Usekubhaceni ophoqwa wothisha ukuba agunde izinwele

Okhulumela uMnyango wezeMfundo uMuzi Mahlambi uthe bazolubhekisisa lolu daba  ukuthi kwenzekeni yini ebe ngumsuka wokuthi kuze kuxoshwe labafundi.

“Sizolubhekisisa lolu daba sibone ukuthi bona labafundi bayilandelile yini imiyalelo okanye imithetho yesikole . Sizobheka ukuthi uma kungukuthi labafundi bayilandelile  imithetho yesikole uthishanhloko ubebasuka ngalaphi ukuthi aze abaxoshe,” kubeka uMahlambi.