Imiphumela yeLotto yangoLwesithathu

Durban - Zime kanje ezeLotto neLotto Plus yangomhlaka-11 Novemba 2015:

Lotto: 02,14, 20, 21, 25, 37  bonus 24

Lotto Plus: 12, 17, 18, 24, 30, 44  bonus 26