Seluqalile ukhetho lokuchibiyela ezifundazweni ezingu-6

Johannesburg – Seluqalile ukhetho lokuchibiyela ezifundazweni ezingu-6 ngoLwesithathu, lokhu kushiwo yinhlangano eyengamele ukhetho kuleli.

Lolu wukhetho lokuqala lokuchibiyela kusukela kwedlula ukhetho lohulumeni basekhaya obelungenyanga ka-Agasti.

Bangu-66 abantu abamele amaqembu angu-16 kanye nabantu ababili abangenele ukhetho ngokuzimela.

Iningi lamawadi abangwayo aKwaZulu Natali, iseNorthen Cape, ise-Eastern Cape kanye naseLimpopo.

Isizathu esibangele lolu khetho lokuchibiyela ukushona kwamakhansela abenqobe ukhetho emawadini.

OLUNYE UDABA: I-IFP isikulungeke ukunqoba ukhetho - Buthelezi

Amawadi angu-8 kwangu-9 ayenqotshwe amakhansela e-ANC, bese kuthi u-ward 2, kuMasipala waseKgatelopele,  eNorthen Cape, wona wawinwa yi-DA.

Umphumela wokhetho eKgatelopele ungase usize ekucaciseni ukuthi yiliphi iqembu elinesibalo esiningi kulo masipala.

Ukushona kwekhansela le-DA, uJohannes Baatjies, kwashiya lo masipala ungenalo iqembu elibusayo.

Ngakolunye uhlangothi, KwaZulu Natali ukhetho lokuchibiyela luzobanjelwa ku-ward 1 kuMasipala waseMziyabantu, u-ward 20 kuMasipala i-Alfred Duma kanye no-ward 6 kuMasipala waseNewcastle.

Abanqoba ukhetho kula mawadi badla umhlanganiso yize noma basebedlulie emhlabeni.