UMBONO: Ngabe kuhlaselwa iCapitec ngenxa yomona?

eThekwini - IViceroy Research nokuyinkampani esanda kukhipha umbiko wokuthi ibhange lakwaCapitec lisebenza njengomashonisa ozenza umsizi womphakathi.

Le nkampani ize yakhipha isiphakamiso sokuthi iBhange Ngodla kanye noNgqongqoshe wezeZimali kumele liqondise leli bhange izigwegwe.

Umbuzo uthi,njengoba emaningi kangaka amabhange ahweba kuleli kungani bakhiphe umbiko ngeCapitec?

Njengoba le nkampani izinze eMelika, yini eyenze yabona kungcono ukuba ihlasele futhi ihlaziye ibhange lakwaCapitec emaningi amabhange amakhulu njengo-FNB, ABSA, Nedbank noStandard Bank okungamabhange aneminyaka ehweba kodwa kasikaze sizwe imibiko efana nalena ngawo.

Ngabe kukhona yini ofihla induku emqubeni ngenhloso-ngqangi yale nkampani.

OLUNYE UDABA: Izikhulu ezingu-81 zamabhizinisi amakhulu zeseka uGordhan

Pho uma iCapitec ihweba njengomashonisa, njengokusho kwabo, yiliphi ibhange abalibona lifanelekile ukusetshenziswa ngabantu abahlwempu nabangenawo amandla okukhokhela izindleko ezibizayo zalawa manye amabhange.

NgoLwesine, uMnyango wezeZimali kuleli usigxeke kakhulu isenzo sale nkampani.

Ngokubika kwe-eNCA ezindabeni zantambama, lo mnyango usola le nkampani ngobudedengu ngalo mbiko wayo, waveza nokuthi le nkampani ayikwenzanga lokhu ngenhloso yokuqinisa uzinzo kwezezimali kuleli.

Lo mnyango uncome kakhulu iBhange Ngodla ngesiqiniseko sokuthi ibhange lakwaCapitec liyibhange elihlelekile, futhi elihweba kahle.